Etapy budowy

Budowa domu to nie tylko proces techniczny, to również podróż pełna wyzwań i emocji. W Golden House, każdy etap budowy jest starannie planowany i realizowany, aby zapewnić naszym klientom pełen spokój i satysfakcję. Poznajmy razem nasze kroki, które prowadzą do spełnienia Twoich marzeń o wymarzonym domu.

Etap 1: Rozmowa, poznanie potrzeb i oczekiwań

Najważniejszym etapem budowy jest zrozumienie Twoich potrzeb i marzeń. Przeprowadzamy szczegółową rozmowę, aby poznać Twoje oczekiwania i wymagania dotyczące projektu.

 • Omówienie preferencji dotyczących stylu architektonicznego i funkcjonalności domu. 
 • Określenie potrzeb przestrzennych oraz liczby pokoi i pomieszczeń. 

Etap 2: Analiza działki i możliwości budowy

Następnie przystępujemy do analizy Twojej działki pod kątem możliwości budowy, abyśmy mieli pewność, że wszystko jest zgodne z planami i oczekiwaniami. 

 • Ocena warunków lokalnych i urbanistycznych działki.
 • Sprawdzenie możliwości zagospodarowania terenu i dostępu do mediów.

Etap 3: Ustalenie terminu budowy i podpisanie umowy rezerwacyjnej

Po zakończeniu analizy działki ustalamy termin rozpoczęcia budowy i podpisujemy umowę rezerwacyjną, żeby dać Ci pewność co do planów i terminów.

 • Określenie terminu rozpoczęcia prac budowlanych.
 • Podpisanie umowy rezerwacyjnej określającej warunki współpracy.

Etap 4: Kontakt z architektem i prace nad projektem

Następny etap to kontakt z architektem i rozpoczęcie prac nad projektem, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania i dostosować projekt pod Twoją działkę.

 • Konsultacje z architektem w celu ustalenia szczegółów projektu.
 • Przygotowanie projektu dostosowanego do Twoich potrzeb i lokalnych wymagań.

Etap 5: Wystąpienie o pozwolenie na budowę

Po zatwierdzeniu projektu przez Ciebie, występujemy o pozwolenie na budowę lub dokonujemy zgłoszenia, aby rozpocząć prace budowlane.

 • Złożenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Monitorowanie procesu uzyskiwania pozwolenia i reagowanie na ewentualne pytania lub uwagi.

Etap 6: Podpisanie umowy budowlanej

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, podpisujemy umowę budowlaną uwzględniającą wszystkie szczegóły i terminy, aby zapewnić przejrzystość i pewność co do realizacji projektu.

 • Określenie warunków współpracy oraz terminów wykonania poszczególnych etapów budowy.
 • Podpisanie umowy budowlanej, potwierdzającej formalne zobowiązania obu stron.

Etap 7: Rozpoczęcie prac budowlanych i realizacja projektu

Po podpisaniu umowy budowlanej rozpoczynamy prace budowlane, prowadząc Cię przez każdy etap – od wylania płyty fundamentowej do wręczenia kluczy.

 • Realizacja poszczególnych etapów budowy zgodnie z harmonogramem.
 • Stały kontakt z klientem i raportowanie postępów prac.